IDECAF

(NTT Đồng 2022)

6/11/20231 min read

𝑰𝑫𝑬𝑪𝑨𝑭 (𝙄𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩 𝙙𝑬́𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚𝙨 𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚𝙡𝙨 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙖 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚) được thành lập năm 1982. Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (𝑰𝑫𝑬́𝑪𝑨𝑭) là cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao, có chức năng giảng dạy tiếng Pháp và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Pháp, các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ trên các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, khoa học - kỹ thuật.

Với mục tiêu đào tạo tiếng Pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, phát triển mối hợp tác song phương Việt - Pháp trong lĩnh vực văn hóa, bên cạnh các hoạt động giảng dạy và tư vấn du học, 𝑰𝑫𝑬𝑪𝑨𝑭 còn tổ chức các hoạt động văn hóa thường xuyên với Viện Pháp tại Việt Nam (Institut Francais): chiếu phim, triển lãm, tọa đàm, đọc sách, biểu diễn ca nhạc, hòa nhạc, các cuộc thi bằng tiếng Pháp.

Năm 2020, 𝑰𝑫𝑬𝑪𝑨𝑭 vinh dự nhận bằng khen từ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Ông Phạm Bình Minh - bởi sự đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao, thắt chặt mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Pháp trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực giáo dục.