Doanh nghiệp đồng hành

Hành trình 14 mùa tổ chức không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ xây dựng, duy trì thương hiệu luôn chuyên nghiệp và đẳng cấp. Chính vì thế, xuyên suốt hành trình 14 năm tìm kiếm tài năng, I-HOTELIER đã có cơ hội đồng hành cùng cùng các khách sạn hàng đầu tại Việt Nam, những doanh nghiệp về đồ ăn thức uống, đối tác giáo dục, đối tác truyền thông.

Sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị giúp I-HOTELIER có thêm tự tin, vững vàng thổi bùng ngọn lửa đam mê của sinh viên trường Đại học Hoa Sen nói riêng và cả những học sinh, sinh viên yêu mến ngành Nhà hàng - Khách sạn nói chung.

Our experienced architects provide personalized design solutions that turn your dreams into reality.

Pullman Saigon Centre

We craft unique and innovative designs, working closely with our clients to bring their visions to life.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building
white and black abstract painting
white and black abstract painting
worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building
Renaissance Riverside Hotel Saigon

Our architecture services prioritize function and form to create spaces that stand the test of time.

Hotel Des Arts Saigon

From concept to completion, our architecture services use the latest technology and techniques to deliver exceptional results.

Park Hyatt Saigon

Our architecture services take into consideration your lifestyle and preferences to create spaces that are both beautiful and functional.

white concrete building during daytime
white concrete building during daytime
white concrete building during daytime
white concrete building during daytime
A curved facade covered in white latticework
A curved facade covered in white latticework
InterContinental Saigon

We work collaboratively with our clients throughout the design process to ensure their vision is realized in the final product.