I-HOTELIER 2016

I-HOTELIER 2016 quay trở lại thông qua slogan "Reach The Infinity" với mục đích muốn hướng các bạn có đam mê với lĩnh vực ngành nghề Khách Sạn - Nhà Hàng vượt qua chính bản thân mình để đạt với những điều cực hạn mà mình chưa thể khám phá ra được. I-HOTELIER 2016, hãy cùng chúng tôi thể hiện niềm đam mê, vượt qua giới hạn của bản thân!

NHẬT KÝ "AI-HẮC"

4/29/20161 min read