I-HOTELIER 2020

Với châm ngôn “DARE TO SHINE” - Dám thử thách để tỏa sáng, I-HOTELIER 2020 đã làm nên một mùa thi đầy ấn tượng, hoàn thành sứ mệnh khai thác và đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Mục tiêu của cuộc thi là tìm ra những nhà lãnh đạo tiên phong, dám chấp nhận thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân để tìm kiếm cho mình cơ hội tỏa sáng.

NHẬT KÝ "AI-HẮC"

12/31/20201 min read

OPEN DAY

WORKSHOP

GALA