I-HOTELIER 2015

I-HOTELIER 2015 “Inspire Your Dream” - truyền cảm hứng cho ước mơ của bạn, đây cũng là dịp giúp các bạn sinh viên có thể chứng tỏ khả năng và theo đuổi những ước mơ, hoài bão trong tương lai. Chính vì thế, hãy để I-HOTELIER là người khơi nguồn những giấc mơ ấy.

NHẬT KÝ "AI-HẮC"

4/29/20151 min read