I-HOTELIER 2021

I-HOTELIER 2021 bùng ngọn lửa đam mê của người trẻ với thông điệp “KEEP THE PASSION ALIVE”. Còn gì tuyệt vời hơn khi sống say mê với lý tưởng của bản thân và luôn theo đuổi nó, giữ nhiệt cho cảm xúc ấy luôn cháy bỏng.

NHẬT KÝ "AI-HẮC"

12/31/20210 min read