HNP International

HNP International là mô hình chuyên nghiệp về liên kết đào Tạo, được thành lập vào năm 2015 từ hoài bão được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trên 20 năm của Ban điều hành, Ban giảng viên là các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ trong nước và quốc tế, các CEO, Quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức, công ty uy tín tại Việt Nam. Với thông điệp “Cội nguồn phát triển – Home of Prosperity”, HNP International mong muốn sẽ mang đến cho mỗi cá nhân, tập thể những phương án đào tạo tốt và mới nhất, qua đó, các cá nhân, tập thể sẽ tự tin và vươn xa hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Từ đấy, người học sẽ đạt đến những bước phát triển và thành công hơn, góp phần nhân rộng ra sự thịnh vượng chung của cộng đồng và toàn xã hội.

Với sự đồng hành I-HOTELIER mùa XV năm nay, HNP International đã dành tặng cho cuộc thi 3 hashtag cũng như 3 niềm tin ý nghĩa: “𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 - 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝 - 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬”.