I-HOTELIER 2013

Thông điệp của I-HOTELIER trong năm 2013 "Targeting top talents" là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút và giữ chân các tài năng hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, các khách sạn cần có đội ngũ nhân viên tài năng và chuyên nghiệp để mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

4/29/20131 min read